Ørsta vil leige Mork: - Vi fekk i det minste ikkje NEI!