Gjev løyve til kvotefri jakt på hjortekalvar

foto