Det fortel Volda kommune på si heimeside.

Ansvarleg vertskap er eit samarbeid mellom kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Volda og Ørsta, politiet, bransjen, Kompetansesenter for rus Midt-Norge og Helsedirektoratet.

Skjenkekurset vert arrangert på Thon Hotel Fosnavåg den 29. april.

I følgje vedtak om alminneleg skjenkeløyve skal minimum styrar og nestleiar delta på kurset, som gjeld for den nye løyveperioden 2024-2028.

– Kurset er vil gjere deg tryggare i rolla som ansvarleg vertskap. Gjennom informasjon og opplæring av tilsette i utelivsbransjen vil vi gjere kommunane våre endå tryggare og trivelegare å ferdast i, skriv Volda kommune.