Konkurs for niande gong- bustyrar ber om ny karantene