– Ei hytte vil vere eit inngrep som reduserer fjellet som «villmark»