Helsestasjon for ungdom og studentar i nye lokale

foto