- Viser at det blir kutta og kappa og sentralisert

foto