Helse Møre og Romsdal med strakstiltak for tilsette og studentar