Sjekken på 45.000 kroner skal gå til utbetring av andre høgda på Kunsthuset i Ørsta, slik at kunstlaget kan få til det etterlengta Olav Strømme-galleriet.

Det var lag og organisasjonar frå heile Ørsta og Volda kommunar som var samla i Aasen-tunet onsdag.

I alt 1,3 millionar kroner vart delt ut til konkrete prosjekt desse laga og organisasjonane planlegg eller er i gang med denne kvelden. I tillegg vil fleire lag og organisasjonar verte tildelt gåvemidlar med ein sum på til saman 500.000 kroner.

– I tillegg til dette har Sparebank 1 Søre Sunnmøre mange sponsorat, slik at vi årleg støttar ymse tiltak i Ørsta og Volda med fem til seks millionar kroner. Vi synest det er flott at det er eit slikt mangfald av aktivitetar i regionen vår, sa banksjef for HR, m Vidar Egset, då han ynskte representantane for laga og organisasjonane velkomne til Ivar Aasen-tunet.

Oddvar Strand, leiar av Ørsta Volda flyklubb, takka banken på vegner av alle som tok i mot gåver.

– Det er viktig at banken støttar opp om gode tiltak i lokalsamfunnet, sa Strand.

Desse fekk støtte i Ørsta:

Hjørundfjord sokn, barnekorfestival i Hjørundfjord, 12.000 kroner. Hovdebygda idrettslag, skifte av kunstgrasdekke og generelt vedlikehald av ballbinge ved Hovden skule, 75.000. Håvoll IL, kajakk, 20.000. LHL Volda/Ørsta, hjertestartar, 22.000. Pårørandegruppa Ørstaheimen, videooverføring frå Ørsta kyrkje til Ørstaheimen, 50.000. Sæbø idrettslag, tursti og gangbru over Bondalselva, 50.000. Vartdalsstranda skulekorps, aspirantuniformer, 40.000.

Vinjevoll og Mork grendelag, leikeplass på Vinjevoll, 40.000 Volda og Ørsta ballettskule, renovering av venterom for foreldra på ballettskulen og ombygging av kostymerom, 25.000. Volda og Ørsta kunstlag, oppgradering av andre etasje i kunsthuset, 45.000. Volda Ørsta flyklubb, oppgradering av klubblokale, 50.000. Ørsta brann og redning, brannbamsen Bjørnis, 25.000.

Ørsta KFUK-KFUM-speidarar, fire kanoar til tur og leirar, 30.000. Ørsta skisenter AS, heilårsanlegg med ulike aktivitetar, 50.000. Åmdal ungdomslag, tryggare uteareal, 30.000.

Desse får støtte i Volda:

Bjørkedal grendelag, oppgradering/renovering av Bjørkedal ungdomshus Fridtun, 30.000. Dalsfjord KFUK-KFUM-speidarar, kjøp av gamme, 20.000. Grendahuset Heimhug SA, vedlikehald av gymsal, 30.000. Grendahuset Vesttun, oppgradering av kjøkken, 30.000. Hjartåbygda ungdoms- og idrettslag, bygging gapahuk på Høgåsen, 25.000.

Høgtun grendehuslag, kjøp av nye stolar, 15.000. Høydal velferdslag, økonomisk støtte for nødvendig vedlikehald til grendehuset i Høydalen, 30.000. Mork idrettslag, 3 vs. 3-baner for dei minste, 50.000. Spiren aktivitetshus, etablering av spiren aktivitetshus, 50.000. Stiftinga gamlegymnaset i Volda, vedlikehald av utvendig fasade, privat tilskot til prosjektfase 3, 50.000. Vestsida idrettslag, prosjekt turnglede, 20.000.

Vikebygda frilynde ungdomslag, utebelysning til ungdomshuset Høgtun, 20.000. Volda dykkarklubb, kompressor, 20.000. Volda judoklubb, prosjekt – fornying av judomatter, 20.000. Volda Rideklubb, støtte til ridehall, 50.000. Volda Røde Kors, digitalisering, 30.000. VTI – allidrett og alpint, prosjekt kommunikasjonsutstyr, 20.000. VTI- fotball, asfalt på stadionområdet, 50.000. VTI – allianseidrettslag, aktivitetspark ved Volda stadion. 50.000.