– Her vil dei tilsette få mykje betre arbeidsforhold

foto