Ved utgangen av 2023 var det registrert 2.876.692 personbilar i Noreg, skriv Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er 29.320 færre enn i 2022. Det var størst nedgang i Oslo.

– Nedgangen kan sjåast i samanheng med lågare nybilsal og auka bileksport frå Noreg. Dårlegare privatøkonomi førte til utsetjing av bilkjøp hos mange og derfor færre førstegongsregistrerte personbilar, seier seniorrådgivar Geir Martin Pilskog i Statistisk sentralbyrå (SBB).

– Dessutan gjer svak norsk krone det attraktivt å eksportere bilar frå Noreg, legg han til.

Det er første gong sidan 1996 at talet på registrerte personbilar gjekk ned samanlikna med førre år. Nedgangen var på 1 prosent.

(©NPK)