Kostnad hittil er 126 mill - har fått selt ei tomt