Ordførar Stein Aam om bankfusjon: - For tidleg å trekke konklusjon

foto