Har oppretta ny prosjektstilling – dette skal ho arbeide med