Kommunen vil hjelpe næringslivet, men avventar nasjonale føringar