Nær 170.000 auke i faste utgifter på eitt år

foto