Hotel Alexandra stengjer dørene

foto
Stengjer dørene: Richard Grov har ikkje anna val enn å stengje Hotel Alexandra i Loen, når nye retningslinjer inneber full skjenkestopp og forbod mot å bruke badeanlegget. Foto: Bengt Flaten, Fjordingen