Øystein har gledd dei eldre med musikk i eitt år: – Eg prøver å gi kvardagen deira eit løft

foto