- Takk for ein uvurderleg innsats for oss bønder gjennom fleire tiår, Åshild!

foto