Eldre og funksjonshemma set ekstra pris på friluftsliv