– Vi forvaltar samfunnskritisk infrastruktur og kan vere utsette i ein spissa situasjon

foto