I eit brev til Ørsta kommune bed Petter Myklebust om at 1. kvartal av Vikegata frå aust vert opna for biltrafikk og korttidsparkering.

– Eg har i dag firma som har meldt si interesse for å leige lokale i Vikegata, dersom vi får ei køyrbar gate, skriv han til kommunen, og avsluttar med:

– I von om snarleg svar og ei positiv handsaming.