– Ingen andre funn kan samanliknast med det vi har funne på Ose

foto