(Sunnmørsposten)Partene møtes i Oslo byfogdembete 27. juni. Kravet fra Fjord1 er en stopp i den videre prosessen med å tildele Norled retten til å trafikkere dette sambandet fra 2020.

- Jeg kan bekrefte at vi har mottatt krav om midlertidig forføyning. Saken kommer opp 27. juni. Noen kommentarer utover det har jeg ikke, sier Marte Sørø i Vegdirektoratet.

Siri Rennestraum Raknes ved ferjeseksjonen i Statens vegvesen region midt, vil heller ikke utdype hva konflikten bunner i.

- Vi har tildelt kontrakten til Norled, men Fjord1 har bedt om en midlertidig forføyning. Den saken vil komme for domstolene og det er Vegdirektoratet som nå sitter med saken, sier hun.

Det er Fjord1 som i dag har kontrakten på dette sterkt trafikkerte sambandet. Da kontrakten ble lagt ut på anbud fikk vegvesenet tilbud fra fire aktører der Norled var klart billigst. De skulle ha i overkant av 1,5 milliard kroner for drifta, mens Fjord1 og Boreal Sjø ville ha 2,0 mrd. kroner. Torghatten Trafikkselskap la seg på 2,3 mrd.

Nå er det  åpenbart noe ved måten anbudet er kommet i stand på som Fjord1 ikke er fornøyd med. Dermed havner det i domstolene.

Kontrakten gjelder drift av to elektriske ferjer og ei hybridferje på sambandet mellom Festøya og Solavågen med 20 minutters avganger.

Denne saka vart først publisert av Sunnmørsposten.