Rektor i evig kamp mot utyska som et opp bøkene på høgskulen

foto