Skulle fjerne snø og flytta bil utan å ha førarkort