Mork: Vi sender direkte frå fakkel-toget frå 18.50

foto