– Endeleg rapport ikkje klar, men det er ikkje noko som tilseier at noko kriminelt har skjedd