Trygg Trafikk: 2022 har vore eit tragisk år for trafikantane