Fylkesveg 655 i Norangsdalen opna igjen klokka 14.00 måndag, etter å ha vore stengd på grunn av rasfare. Vegen har vore stengt sidan laurdag klokka 17.00.