Regjeringa foreslår lovendring – vil ha kontroll over nedlegging av studiestader

foto