Jordmødrer kan få høyrselsskadar av skrika frå fødande kvinner

foto