Tretten av atten stikk ut-ruter i Volda er nye

foto