– Har kommunen fleire avtalar med forventning om ekstra-løyvingar?

foto