Volda kommune, Stranda kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til fylkesvegkonferanse den 20. april.

Det fortel Volda kommune på si heimeside.

Konferansen er gratis og vert arrangert på Storfjord kulturhus på Stranda.

Mellom anna vert det sett fokus på fylkesvegnettet og vedlikehaldsbehov i Møre og Romsdal, og her deltek fylkesvegsjef Møre og Romsdal fylkeskommune, Ole Jan Tønnesen.

Fylkesveg 60 mellom Stranda og Grodås får sjølvsagt også fokus. Vegen er merka som attraksjon og orda «verdas lengste berg- og dalbane».

Brukarar av fylkesveg 60 fortel om sine erfaringar. Her deltek representantar frå Ekornes, E-Trans, Ole Ringdal, Orkla, Tenden og VD-Transport.

Fleire politikarar deltek, blant andre leiar i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Stortinget, Erling Sande, leiar i samferdselsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune, Kristin Sørheim, stortingsrepresentant for Sp,  Geir Inge Lien, Line Hatmosø Hoem, - og fylkesordførar i Møre og Romsdal, Line Hatmosø Hoem.

Det vert også panelsamtale med fylkesordførarkandidatar.