Regjeringa vil finne ut kva ein arbeidstakar er

foto