Kravde å få alle festtala på bordet – no er dei lagt fram