Fylkesveg 655 Norangsdalen er stengt på grunn av rasfare.

Vegmeldingsentralen skriv på Twitter: «Vegen vart stengd kl. 17:00 laurdag på grunn av verforholda og fare for snøskred. Det vil bli ei ny vurdering måndag kl. 12:00.»