Ein av fire unge vaksne har køyrt bil rett etter eit fuktig julebord