foto
- Det er her i Vikegata vi høyrer til, seier Hallbjørn og Odd Staurset. Ein gong var det 120 arbeidarar i desse lokala. Foto: svein aam

110 år med konfeksjon for Staurset