Måndag 10. oktober er det Verdsdagen for psykisk helse, med oppfordring om å løfte blikket. I Ørsta blir det markert med kafé og kino, heiter det på heimesida til Ørsta kommune.

Dagen vert markert i over 150 land og det er mange markeringar rundt om i Noreg både på sjølve dagen og i løpet av veka.

Markeringar

Kino og kafé måndag 10. oktober I Ørsta er det blant anna samarbeid mellom Ørsta kulturhus og kino, Skravlekopp og Møteplassen kafé. Her vert det kino-dagvising med kaféstemning og servering i forkant av den morosame, varme og ærlege filmen ROSE. Filmen handlar om Inger som har schizofreni, og den tek oss med på ein bussreise til Paris. Det vert lova både latter, tårer og alvorlege augneblink. Filmen har hausta mykje gode tilbakemeldingar, og den er underhaldande samstundes som den er med å gje personar med psykisk utfordingar ei stemme.

Tombola og kulturkafé fredag 14. oktober Fredag blir det markering i Ørstahallen samtstundes med tombola, kulturkafé til inntekt for årets TV-aksjon. Det blir stands og gratisk kaffi og kaker. Arrangementet er i år som dei siste åra eit samarbeid mellom flyktningkontoret, frivillisentralen og psykisk helse og rus, heiter det i informasjonen frå Ørsta kommune.