– Det er ei vesentleg utgift som laget ikkje kan bere økonomisk