foto
Opera Nordfjord: Eirik Risholm Velle hadde rolla som Hertugen, Doktor Carasco og Spegelriddaren i Mannen frå La Mancha som har gått på Opera Nordfjord siste tida. Siste framsyning var laurdag. Foto: Svein Nesbakk

– Å ikkje vite kva morgondagen bringer, er det som held meg i gang