Ber om hjelp frå bilistar til å få slutt på skadeverk

foto