– Frå han vert fødd, kan det gå tre-fire år utan at han er i kontakt med bakken

foto