– At vi har eit overforbruk på 14,5 millionar kroner gjer meg bekymra

foto