"Ofte kan det berre vere at ein treng nokon å snakke med"