Statens vegvesen har varsla grendalaget på Ekset og Mork om at det no er mogleg å ta i bruk undergangen under E39.

–Skilta for fotgjengerovergangen vart tatt ned i dag tidleg, og  entreprenøren er beden om å sørge for å synleggjøre at undergangen kan takast i bruk, skriv Statens vegvesen i ei melding.

Den nye anlegget, som også inkluderer gang og sykkelsti til Furene skal vere heilt ferdig seinare i månaden.