Grunneigar hevdar at vegen vart bygd utan samtykke