Her får dei løyve til å ta ut vatn til snøproduksjon